По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА

ДВ. бр. 54 от 09.07.2019г.

Обн., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 86 от 1 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 78 от 30 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 96 от 30 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 49 от 16 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 45 от 16 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 5 от 19 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 7 от 21 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 31 от 15 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 87 от 4 ноември 2011 г., изм., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 60 от 22 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 23 от 27 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 3 юли 2015 г., изм., ДВ, бр. 54 от 9 юли 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С правилника се уреждат организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет, наричан по-нататък "съвета".
(2) Съветът е орган за провеждане на националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества, както и за борба с наркотрафика.