По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > ТАРИФА № 12 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ТАРИФА № 12 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

ДВ. бр. 54 от 09.07.2019г.

Обн., ДВ, бр. 24 от 26 март 1993 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 1994 г., изм., ДВ, бр. 18 от 1 март 1994 г., изм., ДВ, бр. 37 от 3 май 1994 г., изм., ДВ, бр. 77 от 23 септември 1994 г., изм., ДВ, бр. 101 от 9 декември 1994 г., изм., ДВ, бр. 106 от 13 декември 1996 г., изм., ДВ, бр. 58 от 21 юли 1997 г., изм., ДВ, бр. 78 от 10 септември 1997 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 май 1999 г., изм., ДВ, бр. 90 от 15 октомври 1999 г., изм., ДВ, бр. 2 от 7 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 112 от 29 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 96 от 11 октомври 2002 г., изм., ДВ, бр. 13 от 11 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 111 от 22 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 77 от 19 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 96 от 28 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 49 от 19 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 100 от 30 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 54 от 13 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 79 от 9 септември 2008 г., изм., ДВ, бр. 73 от 17 септември 2010 г., изм., ДВ, бр. 14 от 17 февруари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 80 от 16 октомври 2015 г., изм., ДВ, бр. 59 от 29 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 1 от 2 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 18 от 1 март 2019 г., изм., ДВ, бр. 54 от 9 юли 2019 г.

 

history Чл. 1. (Отм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.)

history Чл. 2. (отм., ДВ, бр. 80 от 2015 г.)