По тематика > Осигуряване > Процедури > ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ВРЕМЕТРАЕНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕКЪСВАНЕ НА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ИЛИ ПО СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ВРЕМЕТРАЕНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕКЪСВАНЕ НА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ИЛИ ПО СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Публикувано на 08.03.2019

Вержиния Заркова - експерт по социално осигуряване

    Правно основание на процедурата
Кодекс за социално осигуряване (КСО).
Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

  
Цел на процедурата
Възникването, времетраенето, прекратяването и прекъсването на осигуряването на работниците и служителите и лицата, работещи по служебно правоотношение, определят периода, за който за тях се дължат осиг...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.