По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 11632 от 03.10.2017 г. по адм. дело № 12294/2016 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 11632 от 03.10.2017 г. по адм. дело № 12294/2016 г.

Публикувано на 12.01.2018

    Предмет на спора са определени задължения за ДДС за данъчни периоди декември 2010 г., декември 2011 г., декември 2012 г. и декември 2013 г., както и задължения за корпоративен данък за данъчни периоди 2011 г., 2012 г. и 2013 г. ведно с лихви.

   С оглед фактите по спора следва да бъде съобразено постановеното от СЕС решение от 5 октомври 2016 г. по дело С-576/15, според което разпоредбите на Директива 2006/112 ЕС допускат нац...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис