По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 14566 от 29.11.2017 г. по адм. дело № 11085/2016 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 14566 от 29.11.2017 г. по адм. дело № 11085/2016 г.

Публикувано на 13.03.2018

    Предмет на спора са установени задължения за ДДС за 06. и 12.2013 г.

   Относно доставка по фактура с издател съответното дружество правилно е позоваването на практиката на СЕС, в частност Решение на СЕС по съединени дела C-80/11 и C-142/11.
Съгласно чл. 115, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.