По вид документ > Съдебна практика > Върховен касационен съд > Решение № 29 от 30.03.2016 г. по гр.д. № 3441/2015 г., IV г.о.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 29 от 30.03.2016 г. по гр.д. № 3441/2015 г., IV г.о.

Публикувано на 13.03.2018

    С изтичането на срока за отговор се преклудира възможността ответникът да противопоставя възражения, основани на съществуващи и известни нему към този момент факти. Нови възражения ответникът може да заяви в последващ етап от процеса само при условията на чл. 147 ГПК.
Ма...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.