По вид документ > Съдебна практика > Върховен касационен съд > Решение № 9 от 06.06.2016 г. по търг.д. № 3773/2014 г., I т.о.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 9 от 06.06.2016 г. по търг.д. № 3773/2014 г., I т.о.

Публикувано на 13.03.2018

    Неупражнените права и непредявените вземания в производството по несъстоятелност се погасяват по смисъла на чл. 739, ал. 1 ТЗ с прекратяване на производството по несъстоятелност по чл. 735, ал. 1 ТЗ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.