По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 1179 от 26.01.2018 г. по адм. дело № 12056/2017 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 1179 от 26.01.2018 г. по адм. дело № 12056/2017 г.

Публикувано на 15.05.2018

    Предмет на спора са допълнително определени задължения за ДДС и лихви за забава за данъчни периоди 10. и 12.2011 г., 03., 04 и 11.2012 г., 02., 04., 06., 07 и 09.2013 г., произтичащи от непризнати вътреобщностни доставки на стоки (дъвки, вафли и шоколадови изделия) по фактури, издадени към гръцки търговци.

   По делото не е било спорно обстоятелството, че транспортът на стоките по вътреобщностните доставки е бил за сметка на ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.