По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 1482 от 01.02.2018 г. по адм. дело № 8871/2016 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 1482 от 01.02.2018 г. по адм. дело № 8871/2016 г.

Публикувано на 15.05.2018

    Предмет на спора са допълнителни задължения за ДДС в данъчен период декември 2010 г., както и за лихви за забава, с източник отказ на органите по приходите да зачетат извършено в този данъчен период анулиране на основание чл. 80, ал. 5 и ал. 6 от ППЗДДС на издадени в последн...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.