По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 1482 от 01.02.2018 г. по адм. дело № 8871/2016 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 1482 от 01.02.2018 г. по адм. дело № 8871/2016 г.

Публикувано на 15.05.2018

    Предмет на спора са допълнителни задължения за ДДС в данъчен период декември 2010 г., както и за лихви за забава, с източник отказ на органите по приходите да зачетат извършено в този данъчен период анулиране на основание чл. 80, ал. 5 и ал. 6 от ППЗДДС на издадени в последн...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис