По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 1517 от 02.02.2018 г. по адм. дело № 532/2017 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 1517 от 02.02.2018 г. по адм. дело № 532/2017 г.

Публикувано на 15.05.2018

    Предмет на спора е акт за прихващане или възстановяване (АПВ) от 2015 г., с който на дружество със седалище в Германия е отказано възстановяване на платен ДДС за периодите от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. по подаденото искане от 2015 г. по няколко фактури.

   В чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-9/2009 г. е регламентирано, че компетентният орган по приходите възстановява данъка въз основа на полученото искане, след като по реда на ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис