По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 2569 от 27.02.2018 г. по адм. дело № 5099/2017 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 2569 от 27.02.2018 г. по адм. дело № 5099/2017 г.

Публикувано на 12.06.2018

    Предмет на спора са установени задължения по ЗКПО и ЗДДС: корпоративен данък за 2012 г. и лихви; ДДС за внасяне за ревизираните периоди от 01.01.2012 г. до 31.07.2013 г. ведно с лихви.

   Заповедта за възобновяване на ревизията е връчена на ревизираното дружество съгласно чл. 30...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.