По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 2518 от 27.02.2018 г. по адм. дело № 5646/2017 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 2518 от 27.02.2018 г. по адм. дело № 5646/2017 г.

Публикувано на 12.06.2018

    Предмет на спора е установена корекция на деклариран за внасяне корпоративен данък за 2015 г., като са коригирани и дължимите върху корпоративния данък лихви.

   Съгласно разпоредбата на чл. 107, ал. 3 от ДОПК, акт за установяване на задължение по деклар...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.