По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 5016 от 18.04.2018 г. по адм. дело № 11171/2017 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 5016 от 18.04.2018 г. по адм. дело № 11171/2017 г.

Публикувано на 10.08.2018

    Предмет на спора са установени задължения за ДДС и корпоративен данък за 2012 и 2013 г. със закъснителна лихва.

   Възникването на правото на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС е обусловено от качествата данъчно задължено лице на доставчика и на получателя (вж. т. 25 от решението на СЕС по дело С-18/13), своенето на данъчния документ от по...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.