По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 5090 от 19.04.2018 г. по адм. дело № 8353/2017 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 5090 от 19.04.2018 г. по адм. дело № 8353/2017 г.

Публикувано на 10.08.2018

    Предмет на спора са определени допълнително задължения за корпоративен данък по ЗКПО.

   Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕП електронен подпис е всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство. Електронният подпис идва да установи по безспорен начин изявлението на определено лице, обективирано по електронен път. Съгласно чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕП ел...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.