По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 6861 от 25.05.2018 г. по адм. дело № 11923/2017 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 6861 от 25.05.2018 г. по адм. дело № 11923/2017 г.

Публикувано на 14.09.2018

    Предмет на спора са установени задължения за ДДС във връзка с непризнат данъчен кредит и начислени лихви.

   При липса на облагаема доставка е изключена добросъвестността на получателя, който като страна по договор знае или би трябвало да знае, че не е получил определена стока и/или услуга реално (аргументи в този смисъл и в Решение на СЕС от 13.02.2014 г., по дело, С-18/13). Правото на приспадане на данъчен кредит възниква з...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.