По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 6885 от 28.05.2018 г. по адм. дело № 8937/2016 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 6885 от 28.05.2018 г. по адм. дело № 8937/2016 г.

Публикувано на 14.09.2018

    Предмет на спора са установени задължения за данъчен период 07.2014 г. в резултат на непризнато право на данъчен кредит по фактури с предмет изработка на облицовъчни пана за телевизори и метални кутии за конзоли.

   Ревизираното лице следва да разполага с доказателства, които да установяват реалното осъществяване на доставката, както и да позволяват да бъде проследен механизмът й. Наличието на първични счетоводни документи и ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.