По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 8538 от 25.06.2018 г. по адм. дело № 2531/2018 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 8538 от 25.06.2018 г. по адм. дело № 2531/2018 г.

Публикувано на 09.10.2018

    Предмет на спора са определени задължения по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2009 г. на В.Б. и лихви.

   По делото не са представени доказателства ревизираното лице да е извършвало продажби на злато преди ревизирания период и през 2009 г., за да се включат по...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.