По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 10118 от 25.07.2018 г. по адм. дело № 14596/2015 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 10118 от 25.07.2018 г. по адм. дело № 14596/2015 г.

Публикувано на 09.11.2018

    Предмет на спора е начислен ДДС за данъчни периоди 11. и 12.2012 г. ведно с прилежащите лихви.

   Съгласно Определение от 23.11.2017 г. на Съда на ЕС по дело С-314/2017 г. „Принципите на данъчен неутралитет и на ефективност на общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат държава членка да откаже на получател по доставка правото да приспадне платения за получената доставка д...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.