По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 11191 от 25.09.2018 г. по адм. дело № 5746/2018 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 11191 от 25.09.2018 г. по адм. дело № 5746/2018 г.

Публикувано на 11.01.2019

    Предмет на спора са установени задължения за данък върху доходите по чл. 48 от ЗДДФЛ и лихви за 2011 г. и 2012 г. при проведена ревизия по особения ред – при наличие на установено обстоятелство по чл. 122...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.