По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 11195 от 25.09.2018 г. по адм. дело № 3115/2018 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 11195 от 25.09.2018 г. по адм. дело № 3115/2018 г.

Публикувано на 11.01.2019

    Предмет на спора са установени задължения за ДДС ведно с лихви в резултат на непризнато право на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС по 34 фактури, издадени от ООД в периода 01.05.2014 г. – 30.11.2015 г., и начислен ДДС на основание чл. 86, ал. 1 и ал. 2...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.