По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 11499 от 01.10.2018 г. по адм. дело № 1806/2018 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 11499 от 01.10.2018 г. по адм. дело № 1806/2018 г.

Публикувано на 11.01.2019

    Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за периода от 20.11.2015 г. до 31.12.2015 г.

   Според трайната практика на ВАС и решения на СЕС по съединени дела С-80/11 и С-142/11 липсата на техническа и материална обезпеченост на доставчиците не е основание да бъде отказано право на данъчен кредит, тъй като не може да се иска от ревизираното лице да установява възможностите на своите доставчици, но това се отнася до хипо...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.