По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 12679 от 18.10.2018 г. по адм. дело № 8892/2018 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 12679 от 18.10.2018 г. по адм. дело № 8892/2018 г.

Публикувано на 08.02.2019

    Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2012 г., деклариран, но невнесен от ревизираното лице, вноски за самоосигуряващо се лице по КСО и ЗЗО...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.