По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 12814 от 23.10.2018 г. по адм. дело № 4947/2018 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 12814 от 23.10.2018 г. по адм. дело № 4947/2018 г.

Публикувано на 08.02.2019

    Предмет на спора са определени задължения за данък върху доходите за периода 12.2008 г. – 10.2009 г., определени допълнителни задължения за ДОО за периода 12.2008 г. – 11.2009 г., вноски за ЗО за същия период и вноски за ДЗПО-УПФ за същия период ведно с лихви.

   Процесният РА е издаден на 14.09.2016 г. Давностният срок е изтекъл по време на ревизията и съдът е следвало да приложи чл. 160, ал. 4, изр. 2 от ДОПК в приложимата ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.