По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 14593 от 27.11.2018 г. по адм. дело № 4897/2018 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 14593 от 27.11.2018 г. по адм. дело № 4897/2018 г.

Публикувано на 15.03.2019

    Предмет на спора са допълнително определени на земеделски производител задължения за данък върху добавената стойност за данъчни периоди 15.05.2011 г. - 31.01.2012 г. и отказано на основание чл.74 от ЗДДС право на данъчен кредит за данъчен период 01.2012 г. ведно с лихви за забава.

   Липсата на подпис в документите, на които се позовават данъчните органи, само по себе си не е обстоятелство, изключващо осъществяването на доста...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.