По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 14930 от 04.12.2018 г. по адм. дело № 8981/2018 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 14930 от 04.12.2018 г. по адм. дело № 8981/2018 г.

Публикувано на 15.03.2019

    Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит по 19 броя фактури за доставка на консултантски услуги.

   Съгласно чл. 68, ал. 2 от ЗДДС...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.