По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 16158 от 20.12.2018 г. по адм. дело № 6475/2018 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 16158 от 20.12.2018 г. по адм. дело № 6475/2018 г.

Публикувано на 15.03.2019

    Предмет на спора са установени допълнителни задължения за антидъмпингово мито и ДДС и съответните лихви.

   Тълкуването в решение на Съда на ЕС по дело С-416/15 е дадено по повод внос на продукти, изпратени от Тайван, но в решението се приема, че обстоятелството, че стоките имат сертификат за произход, не е пречка за събирането на дължимите за вноса на тези стоки мита, ако след вноса бъде установено, че информацията в сертифи...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.