По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 934 от 23.01.2019 г. по адм. дело № 8669/2018 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 934 от 23.01.2019 г. по адм. дело № 8669/2018 г.

Публикувано на 14.05.2019

    Предмет на спора са определени допълнително задължения по ЗДДС за данъчни периоди 01. – 12.2012 г., 02., 03., 06., 10. и 11.2013 г., 01. – 05., 11. и 12.2014 г. и 01., 03., 06., 08. – 12.2015 г. и по ЗКПО за данъчни периоди 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г., ведно с лихви.

   Материалната компетентност на приходната администрация е уредена в разпоредбите на глава втора от ДОПК – „Компетентност“, като според чл. 7, ал. 1 акт...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.