По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 1531 от 05.02.2019 г. по адм. дело № 11445/2018 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 1531 от 05.02.2019 г. по адм. дело № 11445/2018 г.

Публикувано на 14.05.2019

    Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 03.2014 г. до 07.2016 г. и 10.2016 г., с лихви за забава, в резултат от отказ на право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.