Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 1531 от 05.02.2019 г. по адм. дело № 11445/2018 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Решение № 1531 от 05.02.2019 г. по адм. дело № 11445/2018 г.

Публикувано на 14.05.2019

    Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 03.2014 г. до 07.2016 г. и 10.2016 г., с лихви за забава, в резултат от отказ на право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...