По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 2648 от 21.02.2019 г. по адм. дело № 7728/2018 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 2648 от 21.02.2019 г. по адм. дело № 7728/2018 г.

Публикувано на 11.06.2019

    Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС ведно с прилежащи лихви за данъчен период март 2014 г. по 56 бр. фактури за доставка на черни и цветни метали и 1 бр. фактура с предмет на доставката ДМА, издадени от ЕООД, и за данъчни периоди май – юли 2014 г. по 10 бр. фактури за доставка на тръби и метали, издадени от ООД.

   Понятието „доставка на стоки“ по чл. 14, § 1 от Директива 2006/112 не се о...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.