По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 4401 от 25.03.2019 г. по адм. дело № 13410/2018 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 4401 от 25.03.2019 г. по адм. дело № 13410/2018 г.

Публикувано на 12.07.2019

    Предмет на спора e право на ползване на данъчен кредит.

   При сделка, състояща се в получаването на услуга, каквато е наемането на автомобил, наличието на пряка и непосредствена връзка между определена получена доставка и една или повече извършени доставки, пораждащи право на приспадане, е по принцип необходимо, за да се признае на данъчнозадълженото лице право на приспадане на ДДС, начислен върху получената доставка, както ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.