По вид документ > Съдебна практика > Върховен касационен съд > Решение № 10 от 01.02.2017 г. на ВКС по гр.д. № 2801/2016 г., III г.о.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 10 от 01.02.2017 г. на ВКС по гр.д. № 2801/2016 г., III г.о.

Публикувано на 12.07.2019

    Не може да се приеме, че с подписването от служителя на заповед за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 325, т. 1 от КТ фактическият състав на тази разпоредба е осъществен. Подписът на работника или служителя под заповедта удостоверява единствено получаването й, ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.