По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 6393 от 25.05.2019 г. по адм. дело № 1494/2019 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 6393 от 25.05.2019 г. по адм. дело № 1494/2019 г.

Публикувано на 13.08.2019

    Предмет на спора е определена солидарна отговорност във връзка с неизплатени от доставчик задължения по ЗДДС.

   Съгласно чл. 177 ЗДДС, регистрирано лице - получател п...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.