По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 7058 от 13.05.2019 г. по адм. дело № 9262/2018 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 7058 от 13.05.2019 г. по адм. дело № 9262/2018 г.

Публикувано на 13.08.2019

    Предмет на спора e ангажирана солидарна отговорност за дължим ДДС за данъчни периоди 12. 2014 г. и 01.2015 г., ведно с начислена лихва за 9 бр. доставки.

   Съгласно чл. 177, ал. 2 ЗДДС, за да се реализира отговорността, е необходимо наличието на знание...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.