По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 7829 от 27.05.2019 г. по адм. дело № 1911/2019 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 7829 от 27.05.2019 г. по адм. дело № 1911/2019 г.

Публикувано на 10.09.2019

    Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС, представляващи отговорност по чл. 177 ЗДДС за задължения на АД относно невнесен ДДС по издадени фактури от доставчика, по които ревизиран...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.