По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 8142 от 31.05.2019 г. по адм. дело № 3311/2019 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 8142 от 31.05.2019 г. по адм. дело № 3311/2019 г.

Публикувано на 10.09.2019

    Предмет на спора са допълнително начислен ДДС за данъчен период 02.2018 г. с прилежащи лихви и отказано право на данъчен кредит за данъчен период 09.2017 г.

   Според определението в чл. 14, § 1 от Директива 2006/112 относно общата система на ДДС, „доставка на стока“ е прехвърлянето на право на разпореждане с материална собственост като собственик. Съгласно постоянната практика на СЕС понятието „доставка на стоки“ по чл. 14, ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.