По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 9420 от 19.06.2019 г. по адм. дело № 4428/2019 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 9420 от 19.06.2019 г. по адм. дело № 4428/2019 г.

Публикувано на 08.10.2019

    Предмет на спора е непризнато право на преотстъпване до 60% на данъка върху печалбата за периода 2012 г. със съответните лихви за забава.

   Разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ, в приложимата й към 2012 г. редакция, предвижда, че данъкът върху годишн...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.