По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 9809 от 26.06.2019 г. по адм. дело № 4528/2019 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 9809 от 26.06.2019 г. по адм. дело № 4528/2019 г.

Публикувано на 08.10.2019

    Предмет на спора е ДДС за периода от март 2016 г. до март 2017 г. ведно с начислените лихви за забава, както и за периода от март до април 2017 г.

   Ревизията е извършена по общия ред, а не по чл. 122 ДОПК, което не води до нищожност на ревизионния акт...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.