По вид документ > Съдебна практика > Върховен касационен съд > Решение № 343 от 11.01.2018 г. по гр.д. № 428/2017 г., IV г.о.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 343 от 11.01.2018 г. по гр.д. № 428/2017 г., IV г.о.

Публикувано на 08.10.2019

    Работникът може да претендира вреди от уволнението в размер над предвидения в чл. 225, ал. 1 КТ само в случаите, когато вредите са настъпили в резултат на непозволено увреждане, съставляващо действие извън предвидената в КТ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.