По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 10536 от 08.07.2019 г. по адм. дело № 11773/2018 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 10536 от 08.07.2019 г. по адм. дело № 11773/2018 г.

Публикувано на 08.11.2019

    Предмет на спора e поправка на очевидна фактическа грешка в съдебно решение.

   Съгласно разпоредбата на чл. 175, ал. 1 АПК по свой почин или по искане на страна съдът може да поправи допуснати в решението писмени грешки, грешки в пресмятането или други ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.