По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 11046 от 16.07.2019 г. по адм. дело № 3480/2019 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Решение № 11046 от 16.07.2019 г. по адм. дело № 3480/2019 г.

Публикувано на 08.11.2019

    Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и съответните лихви и корпоративен данък за периода 2011 г. - 2014 г. и лихви за периода 2010 г. - 2014 г.

   Първоинстанционният съд е допуснал нарушение на чл. 202 ГПК...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...