Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Съдебна практика > Върховен касационен съд > Решение № 177 от 07.11.2017 г. по т.д. № 316/2017 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Решение № 177 от 07.11.2017 г. по т.д. № 316/2017 г.

Публикувано на 08.11.2019

    Вземане на потребител на застрахователна услуга, което е предявено в срок и признато с влязло в сила решение по чл. 644 ТЗ или чл. 637 ТЗ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...