По вид документ > Съдебна практика > Върховен касационен съд > Решение № 257 от 11.04.2017 г. по т.д. № 2745/2015 г., I т.о.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 257 от 11.04.2017 г. по т.д. № 2745/2015 г., I т.о.

Публикувано на 08.11.2019

    Недопустимо е установяването по съдебен ред на права върху капитала на трето неучастващо лице - търговско дружество, в рамките на спор с правно основание чл. 292 ЗЗД между физически лица.
Прехвърлянето на налична поименна акция не може да бъде реализирано чрез осъдителе...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.