Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Съдебна практика > Върховен касационен съд > Решение № 257 от 11.04.2017 г. по т.д. № 2745/2015 г., I т.о.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Решение № 257 от 11.04.2017 г. по т.д. № 2745/2015 г., I т.о.

Публикувано на 08.11.2019

    Недопустимо е установяването по съдебен ред на права върху капитала на трето неучастващо лице - търговско дружество, в рамките на спор с правно основание чл. 292 ЗЗД между физически лица.
Прехвърлянето на налична поименна акция не може да бъде реализирано чрез осъдителе...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...