По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 6886 от 09.05.2019 г. по адм. дело № 641/2019 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 6886 от 09.05.2019 г. по адм. дело № 641/2019 г.

Публикувано на 03.12.2019

    Предмет на спора e налагане на принудителна административна мярка.

   Поради липса на фактически установявания относно получено плащане и неиздаване на надлежен документ за него при осъществена продажба - фискален бон, касова бележка от кочан или удостоверителен знак за продажба, не може да се направи извод за изпълнена хипотеза на чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗДДС за налагане на принудителна административна мярка „запечатван...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.