Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 6886 от 09.05.2019 г. по адм. дело № 641/2019 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Решение № 6886 от 09.05.2019 г. по адм. дело № 641/2019 г.

Публикувано на 03.12.2019

    Предмет на спора e налагане на принудителна административна мярка.

   Поради липса на фактически установявания относно получено плащане и неиздаване на надлежен документ за него при осъществена продажба - фискален бон, касова бележка от кочан или удостоверителен знак за продажба, не може да се направи извод за изпълнена хипотеза на чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗДДС за налагане на принудителна административна мярка „запечатван...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...