Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 10375 от 04.07.2019 г. по адм. дело № 3911/2019 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Решение № 10375 от 04.07.2019 г. по адм. дело № 3911/2019 г.

Публикувано на 03.12.2019

    Предмет на спора са непризнат данъчен кредит с начислена лихва и допълнително установена дължима сума за корпоративен данък за 2015 г. и 2016 г. ведно с лихви.

   Реалността на доставката е основно изискване за възникване и упражняване на правото на данъчен кредит съгласно чл. 68, ал. 1 и чл. 69...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...