По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 11724 от 05.08.2019 г. по адм. дело № 4929/2019 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Решение № 11724 от 05.08.2019 г. по адм. дело № 4929/2019 г.

Публикувано на 14.01.2020

    Предмет на спора е обезщетение за причинени имуществени вреди, изразяващи се в заплатени адвокатски възнаграждения във връзка с обжалването на наказателно постановление на зам.-председателя на КФН, ръководещ направление „Застрахователен надзор“, ведно със законната лихваот датата на влизане в сила на решението, с което е отменено НП, до окончателното изплащане на сумата.

   Съдът е постановил решението си в съответствие с при...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...