По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 12561 от 25.09.2019 г. по адм. дело № 3523/2019 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 12561 от 25.09.2019 г. по адм. дело № 3523/2019 г.

Публикувано на 14.01.2020

    Предмет на спора e акт за регистрация по ЗДДС от 15.06.2018 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – Варна.

   Съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 1 ЗДДС, ур...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.