По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 12561 от 25.09.2019 г. по адм. дело № 3523/2019 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Решение № 12561 от 25.09.2019 г. по адм. дело № 3523/2019 г.

Публикувано на 14.01.2020

    Предмет на спора e акт за регистрация по ЗДДС от 15.06.2018 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – Варна.

   Съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 1 ЗДДС, ур...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...