По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 14336 от 25.10.2019 г. по адм. дело № 3825/2019 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Решение № 14336 от 25.10.2019 г. по адм. дело № 3825/2019 г.

Публикувано на 14.02.2020

    Предмет на спора са допълнително определени задължения по ЗДДС за 12.2013 г., 12.2014 г., 12.2015 г., 12.2016 г. и 07.2017 г.

   Съгласно чл. 27, ал. 2 ЗДДС, действащ ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...