По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 3047от 26.02.2020 г. по адм. дело № 9060/2019 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Решение № 3047от 26.02.2020 г. по адм. дело № 9060/2019 г.

Публикувано на 15.09.2020

    Предмет на спора е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) запечатване на търговски обект – денонощен паркинг, находящ се в гр. Пазарджик, и забрана за достъп до него за срок от пет дни, на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ и чл. 187, ал. 1 ЗДДС за нарушение на чл. 118, ал. 1 ЗДДС.

   При действието на чл. 170, ал. 1 АПК в тежест на издателя на акта е да докаже фактическите основания за издаването му, които пре...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...