По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 5622 от 14.05.2020 г. по адм. дело № 1656/2020 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Решение № 5622 от 14.05.2020 г. по адм. дело № 1656/2020 г.

Публикувано на 16.10.2020

    Предмет на спора е непризнато право на данъчен кредит по процесните фактури.

   Осъществяването на доставките и използването на стоките или услугите от получателя за неговите облагаеми доставки, респ. във връзка с осъществяваната независима икономическа дейност, са основните две предпоставки, които следва да са налице, за да се признае правото на приспадане на ДДС (т. 33 от решението на СЕС от 06.12.2012 г. по дело C-285/11)....

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...