По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 11840 от 23.09.2020 г. по адм. дело № 5057/2020 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Решение № 11840 от 23.09.2020 г. по адм. дело № 5057/2020 г.

Публикувано на 12.01.2021

    Предмет на спора са установени задължения по ЗДДФЛ за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. ведно с лихви.

   Подробно регламентираните правила в чл. 114, ал. 2 и ал. 3 от ДОПК относно реда за продължаване на сроковете за извършване на ревизията и законово определ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...